Betroet Apotek Apotek Online i Danmark
Dansk telefon:
International telefonn:
Dansk telefon:
International telefonn:
Indkøbskurv: DKK 0.00
Gratis levering på bestillinger over 1200 kroner

Behandling af kvinder og mænds manglende sexlyst, få større libido nu

Få sexlysten tilbage i et parforhold 

Når sexlysten nedsættes, kan der opstå store problemer i et eksisterende parforhold. Derfor er det at få sexlysten tilbage noget, som man bør tage alvorligt. Den person, der er ramt af den nedsatte sexdrift, kommer måske ikke til at mærke, at den er på vej væk. Det sker nemlig som oftest gennem små skridt over en længere periode. Pludselig en dag bliver man klar over, at man ikke har en overflod af sexbegær. Det går dog også ud over partneren, hvor det som sædvanligvis har en stor psykologisk påvirkning at blive afvist mere af sin partner.

Som en konsekvens opstår spørgsmål om, hvordan får jeg sexlysten tilbage naturligvis. Imedens vil der i denne artikel være fokus på, hvorfor der kan være store udsving i menneskets afrodisi, og hvad vi kan gøre ved det. Derudover vil det også klarlægges, hvordan man får option for at få løst problemerne og sikrer, at det varer ved. Undervejs vil der være information om forskelle mellem mænd og kvinder.

Mænds manglende sexlyst har vi ikke altid talt om

Mænd manglende sexlyst var i lang tid noget, som man ikke talte om. Et tilbagestående begær efter sex hos kvinder er noget, der har været almindeligt kendt længere. Producenterne af produkter anerkender disse forskelle, og der er også udviklet forskellige produkter til hvert køn. Et eksempel er produktet Lovegra, der direkte henvender sig til kvindfolk. Det er dog vigtigt at nævne, at tab af seksuelt afrodisi ikke er noget, der er eksklusivt for et enkelt af kønnene, og det har heller aldrig været således.

Når en seksuel glæde er forsvundet eller stærkt nedsat, så konflikter og skænderier hænde. Hvis man ikke får konverseret om disse kriser og får buk med den undværende sexlyst, så kan det vimst afstøde to mennesker fra hinanden, hvorved de kommer til at kæmpe mod hverandre i stedet for, at man kæmper sammen om at få løs den problematik, der er opstået.

Blandt de mest hyppige årsager til mænds manglende sexlyst stress, depression, præstationsangst og problemer med deres partner. Derudover har misbrugsproblemer jævnfør flere videskabelige studier også en stor effekt hos mænd. Hypogonadisme er en anden tilstand, der kan genfindes hos disse mænd, hvor den manglende sexlyst skyldes en nedsat endogen produktion af testosteron.

Manglende sexlyst hos kvinder kan have flere årsager

Det er essentielt at benævne, at der kan være flere årsager til manglende sexlyst hos kvinder. Imidlertid kan man stå i en situation, hvor man tænker, jeg har ikke de rigtige værktøjer, som jeg skal bruge til at få en normal sexlyst igen. For eksempel er vi som humane individer meget påvirket af, hvordan vores liv ellers forløber. Har vi for eksempel at gøre med en kvinde, der ammer, så er der tendens til, at hendes sexlyst er minimal, da hormonet oxytocin produceres. Kvinders prævention kan dog også have betydning for sexlysten. Prævalensen er op mod 15 % af fruentimmere, der fortæller, at p piller nedsætter deres sexlyst, sålunde kan manglende p piller være et godt sted af starte. Hos mandfolk er stress som oftest årsagen til, at man mister sexlysten.

Kvinders sexlyst er påvirket af en lang række faktorer. For kvinders vedkommende vil nogle kvinder for eksempel i forbindelse med fødsel opleve psykologiske gener, da deres krop er ændret fysisk set. Effekten kan dog også være psykisk, da en kvinde kan udvikle et andet syn på sig selv og sin egen krop som følge af de drastiske ændringer ved kroppen, der forløber under og lige efter en graviditet. Overgangsalderen er et andet tidspunkt i en kvindes liv, hvor sexlysten kan påvirkes drastisk. Hormonbalancen ændres nemlig omkring overgangsalderen. Forskningen på området fortæller, at de hormonbetingede ændringer skyldes forringet produktion af østrogener, progesteron og testosteron. Typiske effekter af dette er manglende sexlyst, hede- og svedeture samt tørhed omkring kønsorganerne. Dette kan alt sammen bidrage til, at kvinden ikke føler sig godt tilpas hverken fysisk eller psykisk. Begæret bliver derfor påvirket.

Ligefuldt er det afgørende, at man undersøger for at finde ud af, om der er en underliggende forklaring på, hvorfor sexlysten er forsvundet. Hvis man identificerer kausaliteten, kan det være muligt at eliminere denne årsagsforklaring. Hvis problemet grunder i bagvedliggende sygdom, kan det være nødvendigt med medicinsk behandling for at få udfordringerne under kontrol påny.

Mænd og kvinders større sexlyst behøver ikke være umuligt

Det er vitalt, at man er åben over for sin kæreste eller ægtefælle, når man for første gang identificerer problemer med lav eller mindre sexlyst. At få mere åbenhed i sit forhold skaber det bedste grundlag for, at man kan løse almengyldigt i fællesskab og få større sexlyst igen. Slig, får I mulighed for at støtte hverandre i denne affære, der har indflydelse på jer begge.

Herefter kan I sammen forsøge at undersøge, om der er noget, som har ændret sig i jeres tilværelse i løbet af den seneste periode. Det individ, der er vedrørt, rekommanderes i den forbindelse til prøve at føle efter, hvad der helt konkret skyldes problemet. Hvis det kan identificeres, kan det måske afhjælpes, hvorledes sexlysten efterfølgende kan være øget påny.

Men når man så har fået styr på besværet, så dannes spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at denne forbedring kommer til at vare ved. Som tidligere beskrevet kan det javist tage hårdt på et samliv og til sidst være det, der ødelægger forholdet, hvis man ikke tager hånd om dette.

Min konto